You Don’t Know Me

Kiyoto Fujiwara (*1953) patrí medzi kontrabasistov hudobníkov, ktorí sú rovnako aktívni nielen v oblasti jazzu ale aj vážnej hudby. Narodil sa v Takamatsu, obaja rodičia boli hudobníci. Študoval Na Berklee College of Music a Julliard School. Po skončení štúdia sa usadil v New Yorku. Spolupracoval s hudobníkmi ako Horace Silver, Thomas Chapin, Fred Ho, Archie Shepp, Gunther Hampel. Spolu s Kenny Garrettom a Peter Madsenom bol členom skupiny Manhattan Grafitti Four. V súčasnosti sa pohybuje striedavo medzi vážnou hudbou a jazzom.
Skladba You Don’t Know Me bola prvý krát uvedená v roku 1956, kedy ju naspieval spevák Eddy Arnold. Oveľa populárnejšou sa stala verzia Ray Charlesa, ktorá obsadila v roku 1962 druhé miesto Billboard Hot 100.
Originálna harmonizácia skladby, keďže išlo štýlovo o country, obsahovala iba jednoduché akordy. Nahrávka, ktorú budeme analyzovať, obsahuje zaujímavé vybočenia a modálne zámeny. Pochádza z CD altsaxofonistu Thomasa Chapina You Don’t Know Me, ktoré nahrala skupina v zložení: Thomas Chapin-as, Peter Madsen-p, Kiyoto Fujiwara-b a Reggie Nicholson-ds.
Pozrime sa najprv na miesta, ktoré sú harmonizované menej obvyklým spôsobom. Akordy na 3. a 4.dobe v 4., 17.a 27. takte implikujú g-mol harmonickú. Tieto akordy nájdeme na jej II a V7 stupni. Ďalšou zaujímavou modifikáciou sú akordy na 3. a 4.dobe v 10.a 26.takte. Je to vybočenie do Ab-dur, pretože akord Bbm7 a Eb7 sú dominantným jadrom, čiže II a V7 stupňom a Ab-dure. V tomto kontexte však iba pripravujú nástup akordu na IV.stupni, pretože skladba je v Eb-dur.

Fujiwara delí pomalé tempo skladby na trioly, často necháva vyznieť polové noty a kvôli rytmickej variabilite používa inverzne swingujúce osminové noty, t.j. prvá osmička krátka a druhá dlhá. Opačné zadelenie osminových nôt sa dá nájsť v 10., 24., 37., 45., 52., 54., 74. a 78. takte

C:\Users\juraj\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\You Don't Know Me (bass)_0002.tif

Napriek tomu, že je nahrávka z roku 1995, zvuk kontrabasu je zachytený hlavne cez snímač. Je to škoda, pretože sustain a nábeh tónu naznačujú kvalitný akustický zvuk, ktorý by sa určite viac zaskvel pri nahrávaní mikrofónom.