Smoke on The Water (*)

Toto je jedna z najznámejších skladieb v rockovom žánri z repertoáru britských klasikov Deep Purple. Autorsky sa na nej podieľali všetci členovia skupiny, pričom známy rockový riff vznikol, podľa slov jeho autora, gitaristu Richie Blackmora, inverziou hlavného motívu 5.symfónie Ludwiga van Beethovena…

Pravdepodobným autorom basovej linky je Roger Glover. V úvodných 8 taktoch (opakovaný 1.-4.takt) hrá basgitara pod vyššie spomínaným gitarovým riffom staccatované osminové noty. Keďže je skladba v g-mol, basová linka drží tóniku, čiže tón g. Pod prvou časťou témy (5.-13.takt) strieda základný tón v oktáve.

Druhá časť témy (14.-19.takt) by mala mať 2x opakovaný 4-taktový motív, ktorý je však skrátený v jeho repetícii o 2 posledné takty a namiesto nich sa opakuje intro so známym riffom. Po repetícii celej témy aj s introm nastupuje gitarové sólo nad zmenenou harmóniou (42.takt). Basová linka je pod témou viac-menej improvizovaná, pričom na konci každého 4-taktového úseku hrá Glover improvizované pentatonické vyhrávky v osminových notách. V časti A (verse) je to: 9., 13., 17., 21. takt a podobne v časti B (repríza versu) ide o 35., 39., 43., 47.takt.

Basová linka je vedená voľne, rytmicky precízne a je v nej veľa improvizačných pasáží. 

Vo fade-oute Glover graduje oktávy šestnástinami, ktoré hrá odťahom štvrtého prsta.