Sack of Woe

John Clayton Jr. (*1952) je všestranným hudobníkom, ktorý sa stal profesionálom už vo veku 16 rokov. So svojim mentorom Rayom Brownom mal veľmi blízky vzťah. Preto sa jeho angažmány týkajú takmer identického okruhu hudobníkov. Veľký vplyv na jeho formovanie mala práca v jazzovom orchestri Count Basie Big Band v r. 1977-79, kde účinkoval nielen ako kontrabasista ale aj ako aranžér. Po skončení angažmánu potvrdzuje svoju všestrannosť v Európe, v symfonickom telese Amsterdam Philharmonic Orchestra, kde v r. 1980-85 pôsobil ako prvý kontrabasista. V r. 1986 založil spolu s hráčom na bicie Jeffom Hamiltonom bigband Clayton-Hamilton Jazz Orchestra, s ktorým doposiaľ nahral 8 albumov. Pre širšiu verejnosť sa zviditeľnil hlavne ako spoluhráč kanadskej speváčky a klaviristky Diany Krall a aranžér pre Whitney Houston. Tá v r. 1990 otvárala finále v americkom futbale tzv. Super Bowl interpretáciou štátnej hymny v Claytonovom aranžmáne. Predaj záznamu tejto nahrávky dosiahol 1 milión kusov, t.j. tzv. platinovú platňu.

Nahrávka, z ktorej pochádzajú kontrabasové linky Johna Claytona Jr. vznikla v roku 1978 a na jej realizácii sa podieľali: Jamey Aebersold – p; John Clayton Jr. – b a Mike Hyman – ds. Autorom skladby Sack of Woe je Julian Cannonball Adderley. Ide o jednoduché 12-taktové blues s témou, ktorá kombinuje rovné a swingové cítenie.

Skladba začína introm (1.-8. takt) v groove, ktorý je základom sprievodu prvej časti témy (9.-20.takt). V druhej časti témy (21.-32) hrá kontrabas swingový sprievod  v štýle walking bass.
Stop-time pre sólistu ja na ťažkej dobe v 31.takte. Nasleduje medzihra, rytmicky identická s introm a dĺžkou skrátenou na polovicu. 

Od 37.taktu nastupujú sóla, ktoré sprevádza kontrabas štýlom walking bass. John Clayton Jr. buduje svoju basovú linku s použitím akordických tónov, ku ktorým z času na čas pridá „blue note“. Napríklad v 59.takte pod D7 a v 64.takte pod F7 použije blue note „as“. Nezvyčajné je tiež použitie malej septimy pod akordami dominantného jadra Cm7 F7, napríklad v 52. alebo 76.takte..

V 4.chóruse je veľmi zaujímavý postup je v 88.takte, keď dominantného jadro |Cm7 F7| zjednoduší na akord F7 a v druhej polovici taktu spraví tritonálnu zámenu akordu F7 na B7#11. Pri vedení basu používa široký rozsah. Názornou ukážkou je 7.chórus, kde sa často pohybuje v palcových polohách.