Sack of Woe

Sam Jones (*1924-1981) sa narodil v Jacksonsville na Floride. Otec hral na klavíri a bicích nástrojoch, teta hrala na organe v kostole. Jeho profesionálna hudobná kariéra začala v roku 1953 v kapele gitaristu Tiny Bradshawa. V roku 1955 sa presťahoval do New Yorku a začal hrávať s hudobníkmi ako Kenny Dorham, Cannonball Adderley, Dizzy Gillespie a Thelonious Monk. V rokoch 1959-66 bol členom kvinteta Cannonballa Adderleyho. Spolu s bubeníkom Louisom Hayesom tvorili rytmickú sekciu, ktorá bola príkladom a merítkom pre všetkých ostatných. Ďalším dôležitým angažmánom (v rokoch 1966-70) bolo jeho účinkovanie v triu Oscara Petersona. Z jeho neskorších projektov stojí ešte za spomenutie nahrávka s dvanásťčlenným bigbandom z roku 1979 Something New. Nahrávka, z ktorej pochádzajú kontrabasové linky Sama Jonesa vznikla v roku 1978 a na jej realizácii sa podieľali: Ronnie Mathews – p; Sam Jones – b a Louis Hayes – ds. Autorom skladby Sack of Woe je Julian Cannonball Adderley. Ide o jednoduché 12-taktové blues s témou, ktorá je kombináciou rovného a swingového cítenia. Pre Sama Jonesa je pri vedení basu typická aktivita po celom hmatníku, silný tón a rytmické cítenie „on the top of the rhythm“.

Skladba začína introm (1.-8. takt) v groove, ktorý je základom sprievodu prvej časti témy (9.-20.takt). V druhej časti témy (21.-32) hrá kontrabas swingový sprievod  v štýle walking bass.
Stop-time pre sólistu ja na ťažkej dobe v 31.takte. Nasleduje medzihra, rytmicky identická s introm a dĺžkou skrátenou na polovicu. 

Od 37.taktu nastupujú sóla, ktoré sprevádza kontrabas štýlom walking bass. Sam Jones buduje svoju basovú s použitím akordických tónov, ku ktorým z času na čas zahrá blue notes Napríklad v 59.takte pod D7 a v 64.takte pod F7 použije blue note „as“. Nezvyčajné je tiež použitie malej septimy pod dominantnými akordami. Napríklad v 52.takte na 3.dobe alebo v 76.takte na ťažkej dobe (!)

V 4.chóruse je veľmi zaujímavý postup je v 88.takte, keď dominantného jadro |Cm7 F7| zjednoduší na akord F7 a v druhej polovici taktu spraví tritonálnu zámenu akordu F7 na B7#11. Pri vedení basu používa široký rozsah. Názornou ukážkou je 7.chórus, kde sa často pohybuje v palcových polohách.