Midnight Blues (*)

Andy Pyle (*1945), rodák z Lutonu, je rockový veterán známy z účinkovania v mnohých britských rockových kapelách ako The Kinks, Blodwyn Pig, Savoy Brown alebo Wishbone Ash. Začiatkom deväťdesiatych rokov ho pozval do svojej kapely bluesman Gary Moore, s ktorým nahral album Still Got The Blues. Patrí k hudobníkom, ktorí vychádzajú z blues. Vedenie jeho basových liniek zámerne priamočiare a jednoduché.
My sa pozrieme bližšie na jeho prácu v skladbe Midnight Blues. Ide o 14 taktové dur/molové blues, ktoré má rozšírenú dominantnú časť. Namiesto klasického dvojtaktia | G7 | Fm7 | sa najprv zmení tónorod, keď v 9.takte formy (13.takt v transkripcii) je na ťažkej dobe tónika paralelnej durovej stupnice, čiže Eb7 (v blues je aj prvý stupeň tóniny dominantný akord). Až potom prichádza dominantný akord v c-mol – G7. V 11.takte formy (15.takt v transkripcii) nastúpi na ťažkú dobu subdominanta, tá je však roztiahnutá na 2 takty, pričom na 3.dobu 12.taktu je nahradený akord Fm7 akordom Ab. Posledné 2 takty formy ostáva harmónia na tónike.


Medzi témou a gitarovým sólom, ktoré je hrané na totožnú harmóniu, je stredná časť (bridge), ktorá má 8 taktov. Začína na IV.stupni paralelnej Eb-dur, na Bb, pokračuje v 3.-4.takte VI.stupňom, čiže Cm, potom sa v 5.-6.takte vráti na IV.stupeň, aby napokon v predposlednom takte použil modifikáciu IV.stupňa Ab7 namiesto Dm7b5 a v poslednom takte prirodzenú dominantu v c-mol: G7 na návrat do pôvodnej tóniny.

Basová linka Andyho Pyla je skutočné jednoduchá, ale napriek tomu nosná a výrazná. Ide o 2-taktový bluesový riff, ktorý je ale použitý len na tóniku a subdominantu.