(I Love You) For Sentimental Reasons

Johnny Miller nastúpil na miesto kontrabasistu v triu Nat King Cola v roku 1943 namiesto Wesleyho Princa, ktorý dostal povolávací rozkaz na vojenčinu. Miller bol stálym členom tria až do roku 1948 a nahral s ním jeho najznámejšie albumy.
My si jeho prácu preštudujeme na nahrávke (I Love You) for Sentimental Reasons z roku 1946. Skladba je v Db-dur, má formu AABA, tempo je 68 BPM. Nahrávka má z technických dôvodov iba 2 minúty a 24 sekúnd. (Predpokladáme, že médium, na ktoré sa nahrávalo, boli voskové disky, čiže tzv. V-discs.)
Téma je hraná len raz a to na začiatku. Po nej nasleduje gitarové sólo na stredný B diel a záverečná A časť témy.

Vo vedení basu nie je veľa prekvapivých momentov. V časti A je na harmonizáciu použitá kadencia. V 24.takte je  zmena frázovania – zo swingového na rovné. Rytmické delenie je 3:4, čiže štvrťová nota = osminová triola. Preto hrá Miller často trioly, ktoré implikujú 6/8 delenie tempa skladby. Je to v 7., 8.,11., 18., 22., 27., 29., 34., 43., 45.takte, ba dokonca aj v spomalení na posledných 2 taktoch. Po harmonickej stránke je zaujímavá najmä harmonizácia posledného A dielu. Tu sa akordy mierne líšia od tých, ktoré sme počuli doposiaľ. V 41.takte je to použitie akordu G7#5 na 3.-4.dobe alebo akord Cb7 v 42.takte, ktorý nás privádza opäť na tóniku (Dbmaj7).