Don’t Bring Me Down (*)

Autorom ďalšej kompozície je Jeff Lynne (1947), spevák, gitarista a skladateľ skupiny E.L.O. Skladba bola prvýkrát uvedená v roku 1979.  V roku 2007 dostala cenu BMI za 2 milóny uvedení v rádiu. Part basgitary nahral britský hudobník Kelly Groucutt (*1945-2009).

Skladba je v A-dur. Jej A časť je formou a harmóniou  podobná blues. Namiesto V.stupňa však používa akord na zníženom III.stupni (16.takt), čiže bIII. V časti B je kvôli kontrastu v paralelnej molovej tónine, keď je doškálny akord na VI.stupni, čiže F#m7 na harmonicky ťažkej dobe a tónika na harmonicky ľahkej dobe. Na časť A sa skladba vracia cez prirodzenú dominantu, čiže V.stupeň. To je vlastne aj jediné miesto, kde je dominantný akord v skladbe použitý.

Krásou Groucuttovho vedenia basu je jednoduchosť, prehľadnosť a drive. V časti B (22.-28.takt) zahusťuje basovú linku tým, že kombinuje šestnástiny s osminovými notami. V 3.repetícii časti B (65.-71.) mení kvôli hladšiemu prechodu z akordu do akordu posledné dve doby v dvojtaktí | F#m | A |na osminové noty (66., 68.takt).

Kompletnú basovú linku, ktorá má 85 taktov, si stiahnite ako prílohu vo formáte PDF.