Close Your Eyes

V ďalšej kapitole našich basových liniek sa pozrieme na 10 chórusov Christiana McBrida pod harmóniou skladby zo štandardného repertoáru. Close Your Eyes sa nachádza na inštruktážnej nahrávke Jameyho Aebersolda Hot House. Podľa Christianových vlastných slov išlo o nahrávanie v neskorých nočných hodinách (o štvrtej ráno!) po vyčerpávajúcom koncerte v Indianapolis. Rytmika v zložení: James Williams – p, Christian McBride – b a Jeff Tain Watts – ds hrá v tempe 252 BPM bez najmenšieho zakolísania a s dych berúcou energiou. Hudbu i text k tejto skladbe napísala Bernice Petkere a po prvý krát ju uviedol Freddie Martin v roku 1933. Pre jazzové účely bola skladba často harmonicky upravovaná, preto aj akordy a forma, ktorú trio Jamesa Williamsa používa, nie je pôvodná. Chýba, ako už je v týchto prípadoch obvyklé, verse a akordy Fm7b5 na II.stupni sú vlastne tretím obratom akordu Abm6 z originálnej harmonizácie. (Ide o septakordy typu m6, čiže molové kvintakordy s pridanou sextou.) Ich tretí obrat začali v jazze používať hudobníci bopovej generácie. Zvláštnosťou je, že hoci je skladba napísaná v Eb-dur, tóniku Ebmaj7 nájdeme iba v 2 posledných taktoch pred stredným dielom. Skladba končí na molovom I.stupni, čiže Ebm.
Je to zaujímavé, ale nie až tak nezvyklé, pretože na podobnom princípe ja napísaná aj skladba Cole  Portera Love for Sale a niekoľko ďalších.

Bas je  v téme vedený v polových notách, pričom začína s rytmizovanými akordami na začiatku dielu A, čiže v 1., 9. a 26.takte. Stredný B diel je hraný štýlom walking-bass vo štvrťových hodnotách. V predposlednom takte témy (31.takt) je na prvej dobe stop-time.
Skladba pokračuje improvizovanými chórusmi saxofónu, ktoré však na nahrávke nepočujeme. Je to kvôli tomu, že väčšina inštruktážnych nahrávok bola nahrávaná spolu so sólistom. Často išlo o samotného Jameyho Aebersolda, ktorý na nich hral spolu s rytmikou na alt saxofóne. Ten však bol z play-a-longov, ktoré sú určené hlavne na sprievod sólového nástroja, vynechaný.

McBridovo vedenie basu je logické a tempovo „on the top of the time“, čiže jemne vpredu. Na akord Fm7b5 používa na ťažkej dobe jeho základný tón, zmenšenú kvintu alebo veľkú sekundu.

Napríklad v 36., 58., 66., 92. takte je to zmenšená kvinta, v 68., 130.takte ide o veľkú sekundu. Kvôli kontrastu sú niektoré pasáže sprievodu vedené v palcových polohách. Tie som napísal o oktávu nižšie, čiže do notovej osnovy upozornením, že ide o tóny hrané o oktávu vyššie. (Viď prerušovaná čiara nad notovým zápisom s označení 8va.)

Celkovo však ide o veľmi štandardný sprievod v rýchlom tempe s typickou swingovou  artikuláciou.

Spomeniem už len miesta, v ktorých sa stane niečo nezvyklé, ako napríklad 4 predrazené štvrťové noty v 101.takte. Takýto postup vyžaduje hlavne najvyššiu možnú mieru zohratosti s kolegami v rytmickej sekcii, najmä s hráčom na bicie nástroje. V 135.takte hrá na akord Fm7b5 tón e, čo je pravdepodobne b5 z reharmonizácie na akord Bb7#11, ktorý použije na celý takt.

Okolo začiatku 5.chórusu, v 122., 130.-132. hrá niektoré noty s technikou krátkeho glissanda nadol. Noty som označil zahnutou čiarkou. Niekde v týchto miestach som si tiež všimol častejšie použitie staccata ako výrazového prostriedku. Všimnite si štvrťové noty v 135., 151., 169.takte. Myslím, že je to veľmi poučný moment. Basový sprievod v rýchlom tempe sa dá týmto spôsobom ozvláštniť bez narušenia toku hudby. Predrážanie osminovými notami alebo iným rytmickým delením v rámci sprievodu je lepšie použiť skôr výnimočne.

Basová linka pokračuje ďalšími chórusmi, ktoré si môžete stiahnuť spolu ako kompletnú transkripciu. (Viď link v záhlaví článku.)
My sa teraz pozrieme už iba na samý záver, v ktorom sa opakuje posledné štvortaktie.