Ako cvičiť

Návody ako cvičiť:

DIGITAL PATTERNS

Je to už pekných pár rokov, čo sa mi dostali do ruky inštruktážne materiály vydavateľstva „Jamey Aebersold“. Ku každej LP bol pribalený zošit s notami, kde boli uvedené nielen témy skladieb, ale aj stručne vysvetlené základy jazzovej harmónie, krátke návody ako cvičiť a ukážky „správnych“ improvizácií. Písali sa roky osemdesiate, žili sme v čase, keď mali informácie hodnotu zlata. „Aebersoldi“, ako sme čoskoro tieto učebnice improvizácie začali žoviálne nazývať, boli jednou z možných ciest, ako pochopiť metodiku výučby jazzu v USA. To, že vôbec nejaká existuje, mnohí z nás vtedy ani netušili.

O existencii „digital patterns“ (doslova numerických vzorov) som sa dozvedel práve z takého „Aebersolda“. Samozrejme, vôbec som netušil o čo ide. Nemal mi to kto vysvetliť a tak som na to rýchlo zabudol. O niečo neskôr som si niekde prečítal, že sa týmito digital patterns zaoberal John Coltrane. To už začínalo byť, samozrejme, zaujímavejšie. Taktiež som zistil, že sa o tej istej problematike zmieňuje Karel Velebný vo svojej knihe „Jazzová praktika“. Ešte stále som si hovoril, že to bude osožné skôr pre hráčov na dychové nástroje ako pre mňa, basistu. Ako už určite tušíte, opak je pravdou. Pre neskôr narodených radšej vysvetlím, o čo ide.

Digital patterns sú melodické vzory, ktoré vyberajú z tónového materiálu doškálnej harmónie charakteristické tóny akordov. Tieto sa hodia najmä pri improvizácii na akordy, ktoré sa menia v rýchlom slede. Typickým príkladom môžu byť skladby Giant Steps, Lazy Bird alebo Countdown, ktorých autorom je John Coltrane.

Na durové akordy (kvintakordy i septakordy) vyberieme prvý, druhý (veľká nóna resp. veľká sekunda), tretí (veľká tercia) a piaty tón (čistá kvinta) akordu/stupnice. Úmyselne vynecháme siedmy tón, aby sme mohli pattern použiť zároveň na septakordy s malou (dominantné septakordy) ako aj veľkou (akordy maj7) septimou. Zjednodušene môžeme takýto pattern zapísať: 1 – 2 – 3 – 5.

Na molové akordy (kvintakordy i septakordy) vyberieme prvý, tretí (malá tercia), štvrtý (čistá kvarta) a piaty (čistá kvinta). Zjednodušene zapísané: 1 – b3 – 4 – 5.

Koľko rôznych kombinácií môžeme vytvoriť zo štyroch tónov bez toho, aby sa ktorýkoľvek z nich opakoval ? Z matematického hľadiska ide o jednoduchý príklad z kombinatoriky – tzv. permutácie bez opakovania. Počet kombinácií je teda: P(n) = n! V našom prípade ide o štyri čísla: P(4) = 4! = 1.2.3.4 = 24. Správna odpoveď teda znie: Zo štyroch tónov môžeme vytvoriť 24 rôznych kombinácií . Napíšme si ich:

1235          2135          3125          5123
1253          2153          3152          5132
1325          2315          3215          5213
1352          2351          3251          5231
1532          2513          3512          5312
1523          2531          3521          5321

 

V prípade digital patterns na akordy mol dostaneme tiež 24 rôznych kombinácií:

1 b3 4 5                 b3 1 4 5                 4 1 b3 5                 5 1 b3 4
1 b3 5 4                 b3 1 5 4                 4 1 5 b3                 5 1 4 b3
1 4 b3 5                 b3 4 1 5                 4 b3 1 5                 5 b3 1 4
1 4 5 b3                 b3 4 5 1                 4 b3 5 1                 5 b3 4 1
1 5 b3 4                 b3 5 1 4                 4 5 1 b3                 5 4 1 b3
1 5 4 b3                 b3 5 4 1                 4 5 b3 1                 5 4 b3 1

 

Spôsoby cvičenia

A. Vyberte si jeden digitálny pattern a posúvajte ho

 1. Chromaticky nahor/nadol
 2. Po celých tónoch nahor/nadol
 3. Po kvartách nahor/nadol
 4. V malých terciách nahor
 5. Tritón (zmenšená kvinta) nahor s následným zostupom o malú sekundu
 6. V náhodných intervaloch nahor/nadol

B. Vyberte si váš obľúbený jazzový štandard a hrajte na jeho harmonickú štruktúru

 1. Durové a molové digitálne patterny rovnakého typu nahor
 2. Durové a molové digitálne patterny rovnakého typu nadol
 3. Durové a molové digitálne patterny rovnakého typu – prvý nahor, druhý nadol
 4. Durové a molové digitálne patterny 2 rôznch typov nahor
 5. Durové a molové digitálne patterny 2 rôznch typov nadol
 6. Durové a molové digitálne patterny 2 rôznch typov – prvý nahor, druhý nadol

 

Juraj Kalász